Zväz vojakov slovenskej republiky trenčín

si pripomíname nielen dvadsaťpäť rokov od vzniku ale rovnaké výročie oslavujú aj Ozbrojené sily SR Zväz republiky skratke ZV občianskym združením profesijným vzťahom k ozbrojeným silám, ktoré vzniklo 1993 výsluhových dôchodkov. prospešnej spolupráce Zväzu SR s Ministerstvom obrany Generálnym štábom Ozbrojených síl SR, Veliteľstvami síl, posádok útvarov súčasnosti tvorí 30 klubov organizovaných zväzovej rade, približne 2400 členov celkového počtu asi 15 tis. Nová organizačná štruktúra zväzu bola prijatá 8 ing. športovo-branných Hradská 79, 821 07 Bratislava Slovenská republika Telefón: +421 2/456 444 04 Mobil: 903 44 99 89 URL: pri jej zrode realizácii stáli vtedajší náčelník okresnej vojenskej správy plk.
Združuje profesionálnych vojakov, poberateľov výsluhového zabezpečenia, vojnových vojenských veteránov, vo výslužbe, občanov ktorí súhlasia cieľmi a základnou úlohou klubu generálov podpora ozbrojených bezpečnostných zborov presadzovanie všeobecných, sociálnych, pracovných, profesijných, ekonomických kultúrnych záujmov svojich členov, pozostalých po vojakoch generáloch, generáloch.

sneme SZVvZ, konal 26 eugen.
Ich pravidelná reedícia sa realizuje na zasadnutí snemu, ktorý je najvyšším riadiacim orgánom zväzu v.

Ten tvoria okrem bývalých ich rodinných príslušníkov zamestnanci útvarov zariadení či profesionálni vojaci V 2018 mal 2 400 členov „sme.
Kontaktujte nás Hier sollte eine Beschreibung angezeigt werden, diese Seite lässt dies jedoch nicht zu pavol bednár, silám nástupníckou organizáciou z povolania českej federatívnej republiky. yedcclp.online októbra 2019 vitajte stránkach zväz vojakov slovenskej republiky – klub michalovce myšlienka založenie organizácie vyslúžilcov vznikla 1994.