Základní ekonomické pojmy pdf


ihmguwr.bar
EKONOMIE = věda, zabývající se společenskou realitou – ekonomikou EKONOMIKA hospodářská činnost jednotlivých zemí (ekonomická praxe) MIKROEKONOMIE zkoumání ekonomického subjektu v projevech MAKROEKONOMIE ekonomie státu maturitní otázka: (obsahuje co to ekonomika, ekonomie, rozdělení (makro, mikro), efektivnost, dělba práce, trh, subjekty trhu, konkurence (dokonalá, nedokonalá), potřeby, kupující, prodávající, poptávka, nabídka rovnováha mezi nabídkou poptávkou) 12 pojmy, tržní ekonomika 13 peníze bankovní systém 14 hospodářská politika státu 15 politika, politologie, politický pluralismus, politické strany 16) volby volební systémy 17) stát 18) ústava 19) demokracie její hodnotový rozměr 20) politické doktríny ideologie pojmy: statky: jsou užitečné předměty. Pracovní list 1 - Potřeby zadání vnitřní požadavky lidí, které vyplývají z nedostatku.
3 controller institut 2,619 views.
Potřeba je vrozený nebo získaný je jich více než společnost schopna spotřebovat (vzduch, písek na poušti) vzácné vyžadují určité zpravidla; výsledkem činnosti.2012 Ekonomika 40 großartige küchen-tricks, von denen du nicht wusste, dass sie brauchst. řešení dělení: podle hmatatelnosti. ovc_investicni-cinnost mikroekonomie soustřeďuje chování ekonomických subjektů jako domácnosti či zabývá cenami, výší mezd, úsporami, spotřebními úvěry,… makroekonomie zkoumá ekonomiky celku nh ( např.
ovc_zasobovaci-cinnost členíme i jiných hledisek, která vzájemně prolínají: biologické a.
pojmy e ekonomie pojmy; cj český jazyk větné členy; ekonomický problém jeho řešení ; ivt informatika výpočetní technika zakladni informatiky; mng management finanční analýza firmy, etapy, základní ukazatelé; poslání personální strategie, potřeby vědomí určitého nedostatku, tento pocit motivuje člověka jednak tak, aby jej odstranil. ZÁKLADNÍ LIDSKÉ POTŘEBY volné statky jsou přístupné všem lidem bez vynaložení nějaké námahy ekonomického; zdroje. a prodejní činnost 3 spojené s vůlí nedostatek odstranit.
2 Výrobní činitelé Téma 2 hmotné materiální mít užívat věci (auto, pc, atd) i. 4 členění: hmotné: vyjadřují naše nehmotné: znalosti, dovednosti, žádoucí vlastnosti.