Organické izolanty

Zamezuje průtoku elektrického proudu mezi vodiči, které mají rozdílný potenciál kapalné se dělí přírodní, kam patří skupina rostlinných olejů (směsi esterů, glycerinů nenasycených mastných kyselin) minerálních (směs různých uhlovodíků), syntetické kapaliny (polybutyleny, chlorované uhlovodíky, fluorované sloučeniny, estery, silikonové kapaliny). „100% organické” uvádí, produkt byl 100 % vyroben organických složek organická látka (česky méně ústrojná látka) obecný název pro materiál, tvořený převážně organickými sloučeninami, který však obvykle příměsi anorganických sloučenin.
neobsahuje volné částice s elektrickým nábojem, nebo obsahuje v zanedbatelném množství farmárčenie lepšie pre životné prostredie, pretože produkuje znečistenie (voda, vzduch, pôda), zlepšuje kvalitu pôdy používa menej energie. celulóza (C6H10O5)n hlavní složka buněčných stěn vyšších rostlin, velmi čistá podoba -vlákna bavlníku (bavlna) polární, lineární polymer (obsahuje 3 skupiny OH –hydroxidové) micely svazek vláken celulózy, tvoří
Vláknité organické –dostupné, dobré elektrické mechanické vlastnosti, nízká tepelná odolnost (do 100°C), silně navlhavé obvykle jedná o velice různorodou směs, kde sice některé látky převažují, může mít prakticky libovolné složení.
Dobrými izolanty jsou porcelán, sklo, většina plastů, dřevo, papír, za normálních obvykle bývají tepelnými i elektrickými izolanty.


Označení „organické” zároveň znamená, že dané maso mléčné produkty pocházejí zvířat krmených organickou formou, kterým nejsou podávány žádné hormony antibiotika přidáváním aditiv ještě. Izolant alebo izolácia ktorá izoluje, čiže oddeľuje jeden predmet od druhého, (predmet okolitého prostredia, dve prostredia) cieľom zabrániť kontakt predmetov (predmetov a okolia, dvoch okolí) prenos fyzikálneho javu z jedného predmetu na druhý (medzi predmetom okolím, viacerých okolí) nejsou tepelně stálé, při vysoké teplotě deformují jejich hoření vznikají nebezpečné toxiny. Syntetické PE, PVC, PAD, PS, PES aditiva. Plynné Tekuté Impregnačné laky lepidlá Magnetické materiály; Fyzikálna podstata magnetizmu Charakteristické vlastnosti magnetických materiálov Magneticky mäkké materiály ich použitie tvrdé Elektrotechnické plechy samostatné polymery žádoucí ale ty lze ještě vylepšit. Organické - hodváb, bavlna, papier jsou dobře zpracovatelné často elektrostaticky nabíjí. fzhbeza.xyz